Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 319

Ik ben gekomen voor de verlossing van de wereld.

1. 1Hier is een gedachte waaruit alle arrogantie weggenomen is en waarin alleen de waarheid overblijft. 2Want arrogantie is in strijd met de waarheid. 3Maar wanneer er geen arrogantie is, zal de waarheid onmiddellijk komen om de ruimte in te nemen die het ego door leugens onbezet liet. 4Alleen het ego kan beperkt zijn en daarom moet het doelen zoeken die begrensd en beperkend zijn. 5Het ego denkt dat wat de één wint, de totaliteit moet verliezen. 6En toch is het de Wil van God dat ik leer dat wat de één wint aan allen wordt gegeven.

2. 1Vader, Uw Wil is totaal. 2En het doel dat daaruit voortvloeit deelt die totaliteit. 3Welk ander doel dan de verlossing van de wereld kon U mij hebben gegeven? 4En wat anders kon de Wil zijn die mijn Zelf met U deelt?