Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 320

Mijn Vader verleent mij alle macht.

1. 1De Zoon van God is onbeperkt. 2Er zijn geen beperkingen aan zijn kracht, zijn vrede, zijn vreugde, of aan welke eigenschap ook die zijn Vader hem bij zijn schepping schonk. 3Wat hij samen met zijn Schepper en Verlosser wil, moet geschieden. 4Zijn heilige wil kan nooit verloochend worden, omdat zijn Vader Zijn Licht laat stralen over zijn denkgeest, waarvoor Hij alle macht en liefde op aarde als in de Hemel legt. 5Ik ben degene aan wie dit alles is gegeven. 6Ik ben degene in wie de kracht van mijn Vaders Wil verblijft.

2. 1Uw Wil vermag alles in mij, en breidt zich vervolgens via mij tot heel de wereld uit. 2Uw Wil kent geen beperking. 3En aldus is alle macht gegeven aan Uw Zoon.