Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

10.

Wat is het Laatste Oordeel?

1. 1De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. 2En dit is het oordeel waarmee waarneming eindigt. 3Eerst zie je een wereld die dit als waar heeft aanvaard, geprojecteerd vanuit een nu gecorrigeerde denkgeest. 4En met dit heilige zicht geeft waarneming een stille zegen en verdwijnt daarna; haar doel is bereikt en haar missie volbracht.

2. 1Het eindoordeel over de wereld bevat geen veroordeling. 2Want het ziet de wereld als totaal vergeven, zonder zonde en volslagen nutteloos. 3Zonder oorzaak en nu zonder functie in de visie van Christus verglijdt ze eenvoudig in het niets. 4Daar werd ze geboren en daar eindigt ze ook. 5En alle figuren in de droom waarmee de wereld begon, verdwijnen met haar. 6Lichamen zijn nu onbruikbaar en zullen dan ook oplossen in het niets, want de Zoon van God is onbegrensd.

3. 1Jij die geloofde dat het Laatste Oordeel van God de wereld samen met jou zou veroordelen tot de hel, aanvaard deze heilige waarheid: Gods Oordeel is het geschenk van de Correctie die Hij aan al jouw dwalingen heeft verleend, en die jou daarvan en van alle gevolgen die ze ooit maar scheen te hebben, bevrijdt. 2Bang zijn voor Gods verlossende genade is niets anders dan bang zijn voor totale bevrijding van alle lijden, voor de terugkeer tot vrede, zekerheid en geluk, en voor eenwording met jouw eigen Identiteit.

4. 1Gods Eindoordeel is even genadig als iedere stap in het door Hemzelf vastgestelde plan om Zijn Zoon te zegenen en hem op te roepen terug te keren tot de eeuwige vrede die Hij met hem deelt. 2Wees niet bang voor liefde. 3Want zij alleen kan alle leed genezen, alle tranen wegwissen en de Zoon die God als de Zijne erkent zachtjes doen ontwaken uit zijn droom van pijn. 4Wees niet bang hiervoor. 5De verlossing vraagt jou haar welkom te heten. 6En de wereld wacht op jouw blije aanvaarding die haar bevrijden zal.

5. 1Dit is Gods Eindoordeel: ‘Jij bent nog altijd Mijn heilige Zoon, voor immer onschuldig, eeuwig liefdevol en eeuwig geliefd, even onbegrensd als jouw Schepper, totaal onveranderlijk en voor altijd zuiver. 2Ontwaak daarom en keer terug tot Mij. 3Ik ben jouw Vader en jij bent Mijn Zoon.’