Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 310

Deze dag breng ik onbevreesd in liefde door.

1. 1Deze dag, Vader, wil ik met U doorbrengen zoals U verkozen hebt dat al mijn dagen zouden zijn. 2En wat ik zal ervaren, heeft helemaal niets met tijd van doen. 3De vreugde die tot me komt is niet iets van dagen of van uren, want ze komt van de Hemel tot Uw Zoon. 4Deze dag zal Uw zoete herinnering aan mij zijn om U te gedenken, Uw genaderijke roep tot Uw heilige Zoon, het teken dat Uw genade tot me gekomen is en dat het Uw Wil is dat ik vandaag ben bevrijd.

2. 1We brengen deze dag samen door, jij en ik. 2En heel de wereld sluit zich bij ons aan in ons lied van dank en vreugde voor Hem die ons verlossing geschonken heeft en die ons heeft bevrijd. 3We hebben onze vrede en heiligheid hervonden. 4Er is vandaag in ons geen ruimte voor angst, want we hebben liefde in ons hart verwelkomd.