Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 309

Ik zal vandaag niet bang zijn om naarbinnen te kijken.

1. 1In mij is eeuwige onschuld, want het is Gods Wil dat die daar voor eeuwig en altijd is. 2Ik, Zijn Zoon, wiens wil even onbegrensd is als de Zijne, kan hierin geen verandering willen. 3Want mijn Vaders Wil verloochenen is de mijne verloochenen. 4Naarbinnen kijken is niets anders dan mijn wil vinden zoals God die geschapen heeft en zoals die is. 5Ik ben bang naarbinnen te kijken, omdat ik denk dat ik een andere wil gemaakt heb die niet waar is, en die ik tot werkelijkheid heb gemaakt. 6Toch heeft die geen gevolgen. 7In mij is de Heiligheid van God. 8In mij is de herinnering van Hem.

2. 1De stap die ik vandaag zet, Vader, is mijn onbetwistbare bevrijding van ijdele dromen over zonde. 2Uw altaar blijft sereen en onbezoedeld. 3Het is het heilige altaar voor mijn Zelf, en daar vind ik mijn ware Identiteit.