Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

 

Over Een Cursus in Wonderen

Een Cursus in Wonderen is een compleet spiritueel denksysteem dat op zelfstudie is gericht. De Cursus leert dat alomvattende liefde en vrede – en de Godsherinnering – bereikt kunnen worden door het ongedaan maken van de illusie van zonde en schuld, door middel van een proces van vergeving. De Cursus richt zich vooral op de genezing van relaties, zodat speciale relaties uiteindelijk tot “heilige relaties” kunnen worden getransformeerd.

Een Cursus in Wonderen legt er de nadruk op dat hij slechts één versie van de universele leerweg is. Hoewel de taal van de Cursus christelijk is in zijn formulering, gaat het om een universele spiritualiteit.

Een Cursus in Wonderen bestaat uit drie delen: het Tekstboek, het Werkboek en het Handboek voor Leraren plus de Aanvullingen op een Cursus in Wonderen met daarin opgenomen Psychotherapie en Het Lied van het Gebed. (Vanaf de 10e druk zijn ook de Aanvullingen in de Nederlandse uitgave opgenomen). Deze website bevat het volledige Werkboek.

Over het Werkboek

Het Werkboek bevat 365 lessen, een voor elke dag van het jaar. Dit eenjarig leerprogramma heeft tot doel de manier waarop studenten de wereld zien te helpen veranderen: van een waarneming van aanval, schuld, oordelen en ziekte, in een waarneming van liefde, vrede en de alles-omvattende ervaring van onze gemeenschappelijke identiteit als Schepping van God. Het leerproces eindigt echter niet na dit ene jaar. Zoals aangegeven in het Voorwoord van de Cursus: “Aan het einde wordt de lezer overgelaten aan de zorg van zijn of haar eigen Innerlijke Leraar, die heel het verdere leerproces zal leiden zoals Hij het juist acht.”

Over de Nederlandse Vertaling

In november 1999 verscheen de Nederlandse editie: Een Cursus in Wonderen. Aan die vertaling, die meer dan 10 jaar in beslag nam, hebben in wisselende samenstelling in totaal elf mensen uit Nederland en België samengewerkt. De eindredacteur was Willem Glaudemans.

Over de uitgever

Een Cursus in Wonderen wordt uitgegeven door de Foundation for Inner Peace, die ook copyrighthouder is. Deze organisatie zonder winstoogmerk werd in 1975 opgericht en werd door de scribenten van de Cursus, Dr. Helen Schucman en Dr. William Thetford, speciaal aangewezen als de enige uitgever en distributeur wereldwijd. De Foundation begeleidde ook de tot nu toe 26 vertalingen van de Cursus, en deed er alles aan ervoor te zorgen dat de vertaling zo vloeiend mogelijk zou zijn en tegelijk zo getrouw mogelijk de stijl en betekenis van het Engelse origineel zou weergeven.

De Nederlandse editie Een Cursus in Wonderen is in 1999 uitgegeven bij uitgeverij AnkhHermes. Bij de Nederlandse Stichting Miracles in Contact is de Cursus en literatuur rond de Cursus te koop. Deze Stichting verzorgt ook lezingen, studiegroepen en geeft een kwartaalblad uit.

Hoe je kunt helpen

De nederlandse vertaling van Een Cursus in Wonderen is tot stand gekomen door de betrokkenheid en de financiële steun van een groot aantal Cursusstudenten, en de huidige Nederlandse uitgever AnkhHermes. Er staan nog meer vertalingen gepland en voor sommige bestaande vertalingen is een herziene editie nodig.

Wanneer het voor jou belangrijk is om de Cursus in je moedertaal te lezen, zou je een donatie kunnen overwegen aan het programma “Adopteer een Taal” (‚Adopt-A-Language‘_) van de Foundation For Inner Peace. Daarmee worden andere studenten in staat gesteld de Cursus in hun eigen taal te lezen. Je kunt natuurlijk ook een algemeen bedrag aan de Foundation doneren om haar werk in het verspreiden en onderwijzen van de Cursus te ondersteunen. Elke gift is bijzonder welkom en wordt zeer gewaardeerd.