Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 318

In mij zijn middel en doel van de verlossing één.

1. 1In mij, Gods heilige Zoon, zijn alle onderdelen van het hemelse plan om de wereld te verlossen in harmonie gebracht. 2Wat zou er in conflict kunnen zijn, wanneer alle onderdelen slechts één bedoeling hebben en één doel? 3Hoe zou er één enkel onderdeel kunnen zijn dat op zichzelf staat, of één dat van meer of van minder belang is dan de rest? 4Ik ben het middel waardoor Gods Zoon wordt verlost, want het doel van de verlossing is de zondeloosheid te vinden die God in mij heeft geplaatst. 5Ik werd geschapen als hetgeen ik zoek. 6Ik ben het doel waarnaar de wereld streeft. 7Ik ben Gods Zoon, Zijn ene, eeuwige Liefde. 8Ik ben zowel middel als doel van de verlossing.

2. 1Mijn Vader, laat mij vandaag de rol op me nemen die U mij aanbiedt door Uw verzoek dat ik de Verzoening voor mijzelf aanvaard. 2Want zo wordt datgene wat daardoor in mij in harmonie wordt gebracht, even zeker met U in harmonie gebracht.