Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 317

Ik volg de mij aangewezen weg.

1. 1Ik heb een speciale plaats in te nemen, een rol voor mij alleen. 2De verlossing wacht tot ik deze rol aanneem als wat ik verkies te doen. 3Totdat ik deze keuze maak, ben ik de slaaf van tijd en menselijk lot. 4Maar wanneer ik bereidwillig en graag de weg ga die mijn Vaders plan voor mij heeft aangewezen, dan zal ik inzien dat de verlossing hier al is, al mijn broeders al gegeven is en ook mij reeds toebehoort.

2. 1Vader, Uw weg kies ik vandaag. 2Waar die me heenleidt, verkies ik te gaan; wat die me wil laten doen, verkies ik te doen. 3Uw weg is zeker en het eind staat vast. 4De herinnering van U wacht mij daar op. 5En al mijn verdriet eindigt in Uw omarming, die U beloofd hebt aan Uw Zoon, die ten onrechte dacht dat hij van de veilige bescherming van Uw liefdevolle Armen was afgedwaald.