Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 296

De Heilige Geest spreekt vandaag met mijn stem.

1. 1De Heilige Geest heeft vandaag mijn stem nodig, zodat heel de wereld kan luisteren naar Uw Stem en via mij Uw Woord kan horen. 2Ik ben vastbesloten U door mijn stem te laten spreken, want ik wil geen andere woorden dan de Uwe gebruiken, en geen gedachten hebben die losstaan van die van U, want alleen de Uwe zijn waar. 3Ik wil de verlosser zijn van de wereld die ik heb gemaakt. 4Want omdat ik haar vervloekt heb, wil ik haar bevrijden, zodat ik een uitweg kan vinden en het Woord kan horen dat Uw heilige Stem vandaag tot mij spreken zal.

2. 1We onderwijzen vandaag alleen wat we willen leren, en anders niets. 2En dus wordt ons leerdoel er een zonder conflict, dat makkelijk bereikt en snel volbracht kan worden. 3Met hoeveel blijdschap komt de Heilige Geest ons verlossen uit de hel, wanneer we Zijn onderricht toelaten de wereld, via ons, ertoe te bewegen om het makkelijke pad naar God te zoeken en te vinden.