Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 295

De Heilige Geest kijkt vandaag met mijn ogen.

1. 1Christus vraagt of Hij vandaag mijn ogen mag gebruiken om zo de wereld te verlossen. 2Hij vraagt dit geschenk, opdat Hij mij innerlijke vrede kan schenken, en alle panische angst en alle pijn wegnemen kan. 3En wanneer die van mij zijn weggenomen, zijn alle dromen verdwenen die op de wereld leken neergedaald. 4Verlossing moet één zijn. 5Word ik verlost, dan wordt de wereld met mij verlost. 6Want wij worden beslist allemaal tezamen verlost. 7Angst verschijnt in veel verschillende vormen, maar liefde is één.

2. 1Mijn Vader, Christus heeft mij een geschenk gevraagd, een dat ik geef opdat het mij wordt gegeven. 2Help me vandaag de ogen van Christus aan te wenden en zo de Liefde van de Heilige Geest toe te staan alles waarnaar ik kijk te zegenen, opdat Zijn vergevende Liefde op mij rusten mag.