Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

8.

Wat is de werkelijke wereld?

1. 1De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. 2Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. 3Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. 4De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.

2. 1De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. 2De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. 3Daar heerst niets dan rust. 4Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. 5En de beelden zijn er vriendelijk. 6Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.

3. 1Wat voor behoefte heeft zo’n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? 2Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? 3Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? 4De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. 5In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.

4. 1De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. 2Zijn wakkere ogen zien de ontwijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. 3De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.

5. 1De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. 2Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. 3Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. 4En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.