Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 291

Dit is een dag van stilheid en vrede.

1. 1De visie van Christus kijkt vandaag met mijn ogen. 2Zijn blik laat me zien dat alles vergeven en in vrede is, en biedt deze zelfde visie aan de wereld aan. 3En ik neem deze visie aan in haar naam, zowel voor mezelf als voor de wereld. 4Wat een lieflijkheid zien we vandaag! 5Wat een heiligheid zien we om ons heen! 6En het is ons gegeven in te zien dat het een heiligheid is waarin wij delen: het is de Heiligheid van God Zelf.

2. 1Deze dag is mijn denkgeest stil, om de Gedachten te ontvangen die U mij biedt. 2En ik aanvaard wat komt van U, in plaats van wat komt van mij. 3Ik ken de weg naar U niet. 4Maar U bent daarvan volkomen zeker. 5Vader, leid Uw Zoon langs het stille pad dat naar U voert. 6Laat mijn vergeving totaal zijn en laat de herinnering van U tot mij weerkeren.