Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 297

Vergeving is het enige geschenk dat ik geef.

1. 1Vergeving is het enige geschenk dat ik geef, want het is het enige geschenk dat ik verlang. 2En al wat ik geef, geef ik aan mijzelf. 3Dit is de eenvoudige formule voor verlossing. 4En ik, die verlost wil worden, wil me die eigen maken, zodat dit de manier wordt waarop ik in een wereld leef die verlossing nodig heeft, en die verlost zal worden wanneer ik de Verzoening voor mezelf aanvaard.

2. 1Vader, hoe zeker zijn Uw wegen, hoe onbetwistbaar hun eindresultaat en hoe nauwgezet is iedere stap in mijn verlossing reeds vastgelegd en door Uw genade volbracht. 2Dank aan U voor Uw eeuwige gaven, en dank aan U voor mijn Identiteit.