Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 278

Als ik gebonden ben, is mijn Vader niet vrij.

1. 1Als ik aanvaard dat ik in een lichaam gevangen zit, in een wereld waarin alles wat schijnt te leven, blijkt te sterven, dan is mijn Vader een gevangene samen met mij. 2En dit geloof ik wanneer ik volhoud dat ik de wetten moet gehoorzamen waaraan de wereld gehoorzaamt, dat de zwakheden en de zonden die ik waarneem werkelijk zijn en onontkoombaar. 3Als ik op enige wijze gebonden ben, ken ik noch mijn Vader, noch mijn Zelf. 4En ben ik voor alle werkelijkheid verloren. 5Want de waarheid is vrij, en wat gebonden is, is geen deel van de waarheid.

2. 1Vader, ik vraag om niets dan de waarheid. 2Ik heb veel dwaze gedachten over mijzelf en mijn schepping gehad, en heb een droom van angst in mijn denkgeest gebracht. 3Vandaag wil ik niet dromen. 4Ik kies de weg tot U in plaats van waanzin en in plaats van angst. 5Want de waarheid is veilig en alleen liefde staat vast.