Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 277

Laat mij Uw Zoon niet binden door wetten die ik heb gemaakt.

1. 1Uw Zoon is vrij, mijn Vader. 2Laat ik me niet inbeelden dat ik hem gebonden heb door de wetten die ik heb gemaakt om over het lichaam te regeren. 3Hij is niet onderworpen aan enige wet die ik heb gemaakt en waarmee ik probeer het lichaam tot iets zekerders te maken. 4Hij wordt niet veranderd door wat veranderlijk is. 5Hij is geen slaaf van enige wet van de tijd. 6Hij is zoals U hem geschapen hebt, omdat hij geen andere wet kent dan de wet van de liefde.

2. 1Laten we geen afgoden aanbidden, noch in enige wet geloven die afgoderij pleegt op te stellen om de vrijheid van de Zoon van God te verbergen. 2Hij is door niets gebonden behalve door zijn overtuigingen. 3Maar wat hij is, stijgt ver uit boven zijn geloof in slavernij of vrijheid. 4Hij is vrij, want hij is zijn Vaders Zoon. 5En hij kan niet gebonden zijn, tenzij Gods waarheid liegen kan en God kan willen dat Hij Zichzelf misleidt.