Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 276

Het is mij gegeven Gods Woord te spreken.

1. 1Wat is het Woord van God? 2‘Mijn Zoon is zuiver en heilig als Ikzelf.’ 3En zo werd God Vader van de Zoon die Hij liefheeft, want zo werd hij geschapen. 4Dit is het Woord dat Zijn Zoon niet samen met Hem geschapen heeft, omdat in dit Woord Zijn Zoon werd geboren. 5Laten we Zijn Vaderschap aanvaarden en alles wordt ons gegeven. 6Ontken dat we in Zijn Liefde werden geschapen en we ontkennen ons Zelf, en zullen onzeker zijn over Wie wij zijn en Wie onze Vader is, en met welk doel we zijn gekomen. 7En toch hoeven we slechts Hem te erkennen die ons bij onze schepping Zijn Woord gegeven heeft, om ons Hem te herinneren en zo ons Zelf in herinnering te brengen.

2. 1Vader, Uw Woord is het mijne. 2Dit nu wil ik tot al mijn broeders spreken, die mij gegeven zijn om hen als de mijnen te koesteren, zoals ik door U bemind ben, gezegend en verlost.