Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

6.

Wat is de Christus?

1. 1Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. 2Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. 3Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Bron is. 4Hij heeft Zijn heilige woning niet verlaten, noch de onschuld verloren waarin Hij geschapen werd. 5Hij woont voor eeuwig onveranderd in de Denkgeest van God.

2. 1Christus is de schakel die jou in eenheid houdt met God en er borg voor staat dat de afscheiding niet meer is dan een illusie van wanhoop, want hoop zal eeuwig in Hem verblijven. 2Jouw denkgeest maakt deel uit van de Zijne en de Zijne van die van jou. 3Hij is het deel waarin Gods Antwoord ligt, waarin alle beslissingen al genomen en dromen voorbij zijn. 4Hij blijft onaangeroerd door wat de ogen van het lichaam ook zien. 5Want hoewel Zijn Vader in Hem het middel voor jouw verlossing heeft geplaatst, blijft Hij toch het Zelf dat, zoals Zijn Vader, van geen zonde weet.

3. 1Als woning van de Heilige Geest, en thuis alleen in God, blijft Christus vredig in de Hemel van jouw heilige denkgeest. 2Dit is het enige deel van jou dat in waarheid werkelijkheid bezit. 3De rest zijn dromen. 4Maar deze dromen zullen aan Christus worden gegeven om in het aanschijn van Zijn glorie te vervliegen en jouw heilige Zelf, de Christus, eindelijk aan jou te openbaren.

4. 1Vanuit de Christus in jou reikt de Heilige Geest naar al jouw dromen en nodigt die uit tot Hem te komen, om in waarheid te worden omgezet. 2Hij zal ze inruilen voor de laatste droom, die God heeft aangewezen als het eind der dromen. 3Want wanneer vergeving op de wereld rust en vrede over iedere Zoon van God gekomen is, wat kan er dan nog zijn dat dingen gescheiden houdt, want wat blijft er nog te zien behalve Christus’ gelaat?

5. 1En hoe lang zal dit heilige gelaat te zien zijn, wanneer het slechts het symbool is dat de leertijd nu voorbij is, en het doel van de Verzoening eindelijk is bereikt? 2Dus laten we daarom proberen het gelaat van Christus te vinden en naar niets anders te kijken. 3Wanneer we Zijn heerlijkheid aanschouwen, weten we dat we geen behoefte meer hebben aan leren, aan waarneming of aan tijd, of aan iets anders dan het heilig Zelf, de Christus die God geschapen heeft als Zijn Zoon.