Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 275

Gods helende Stem beschermt alles vandaag.

1. 1Laten we vandaag aandachtig luisteren naar de Stem namens God, die spreekt van een aloude les die vandaag niet méér waar is dan op enige andere dag. 2Maar deze dag is gekozen als het tijdstip waarop we zullen zoeken en horen en leren en begrijpen. 3Luister samen met mij. 4Want de Stem namens God vertelt ons van dingen die we op eigen kracht niet kunnen begrijpen, noch afzonderlijk kunnen leren. 5Hierin is alles beschermd. 6En hierin wordt de genezing door de Stem namens God gevonden.

2. 1Uw helende Stem beschermt alles vandaag en dus laat ik alles over aan U. 2Over niets hoef ik me zorgen te maken. 3Want Uw Stem zal me zeggen wat ik moet doen en waarheen ik moet gaan, tegen wie ik moet spreken en wat ik hem moet zeggen, welke gedachten ik moet denken en welke woorden ik de wereld geven moet. 4De geborgenheid die ik breng, wordt mij gegeven. 5Vader, Uw Stem beschermt alles, door mij heen.