Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 274

Vandaag behoort aan liefde toe. Laat me niet bang zijn.

1. 1Vader, vandaag wil ik alles laten zijn zoals U het geschapen hebt, en Uw Zoon de eer geven die bij zijn zondeloosheid past: de liefde van een broeder voor zijn broeder en zijn Vriend. 2Hierdoor ben ik verlost. 3Hierdoor ook zal de waarheid binnentreden waar eens illusies waren, licht zal alle duisternis vervangen en Uw Zoon zal weten dat hij is zoals U hem geschapen hebt.

2. 1Een speciale zegening komt vandaag tot ons, van Hem die onze Vader is. 2Schenk Hem deze dag en er zal vandaag geen angst zijn, aangezien de dag aan liefde is gegeven.