Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 279

De vrijheid van de schepping belooft die van mij.

1. 1Mij is beloofd dat er aan dromen een eind komt, omdat de Zoon van God niet door Zijn Liefde in de steek wordt gelaten. 2Alleen in dromen is er een tijd dat hij gevangen schijnt en op een vrijheid wacht die in de toekomst ligt, zo die al komt. 3Maar in werkelijkheid zijn zijn dromen voorbij en is de waarheid op hun plaats gegrondvest. 4Nu is vrijheid reeds zijn deel. 5Zou ik dan in ketenen wachten, die tot bevrijding zijn verbroken, wanneer God mij nu de vrijheid schenkt?

2. 1Ik zal Uw beloften vandaag aanvaarden en daar mijn vertrouwen in stellen. 2Mijn Vader heeft de Zoon lief die Hij als de Zijne geschapen heeft. 3Zou U mij de gaven onthouden die U mij geschonken hebt?