Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 238

Op mijn beslissing rust heel de verlossing.

1. 1Vader, Uw vertrouwen in mij is zo groot geweest, ik moet wel waardig zijn. 2U heeft mij geschapen en kent me zoals ik ben. 3En toch heeft U de verlossing van Uw Zoon in mijn handen gelegd en die laten afhangen van mijn beslissing. 4Ik moet waarlijk door U zijn bemind. 5En tevens moet ik bestendig zijn in heiligheid, dat U Uw Zoon aan mij geeft in de zekerheid dat hij veilig is, Hij die nog steeds deel van U is en niettemin de mijne, want Hij is mijn Zelf.

2. 1En dus staan we er vandaag opnieuw bij stil hoezeer onze Vader ons liefheeft. 2En hoe Zijn Zoon, die door Zijn Liefde is geschapen, Hem lief blijft wiens Liefde in hem compleet wordt gemaakt.