Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 237

Nu wil ik zijn zoals God mij geschapen heeft.

1. 1Vandaag wil ik de waarheid over mezelf aanvaarden. 2Ik zal in heerlijkheid opstaan en het licht in me toestaan heel de dag door over de wereld te schijnen. 3Ik breng de wereld de tijding van verlossing die ik hoor wanneer God mijn Vader tot mij spreekt. 4En ik aanschouw de wereld die Christus mij wil laten zien, ervan bewust dat dit de bittere droom van de dood beëindigt, ervan bewust dat het mijn Vaders Roep is tot mij.

2. 1Christus is vandaag mijn ogen, en Hij is de oren die vandaag luisteren naar de Stem namens God. 2Vader, ik kom tot U door Hem die Uw Zoon is en tevens mijn ware Zelf. 3Amen.