Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

2.

Wat is verlossing?

1. 1Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. 2Het kan niet anders of ze wordt gehouden. 3Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachten die in de tijd zijn ontstaan eveneens een eind zullen nemen. 4Gods Woord is elke denkgeest gegeven die denkt dat hij afzonderlijke gedachten heeft, en zal deze conflictgedachten vervangen door de Vredesgedachte.

2. 1De Vredesgedachte werd Gods Zoon meteen gegeven zodra zijn denkgeest aan oorlog had gedacht. 2Voordien was er geen behoefte aan zo’n Gedachte, want vrede werd zonder tegendeel gegeven en wás gewoon. 3Maar wanneer de denkgeest gespleten is, is er behoefte aan genezing. 4Dus werd de Gedachte die het vermogen heeft de gespletenheid te genezen deel van elk fragment van de denkgeest, die nog altijd één was, maar zijn eenheid niet herkende. 5Nu kende hij zichzelf niet en dacht hij dat zijn eigen Identiteit verloren was.

3. 1Verlossing is ongedaan maken in die zin dat ze niets doet, en nalaat de wereld van dromen en boosaardigheid te steunen. 2Zo laat zij illusies los. 3Door die geen steun te geven laat zij ze enkel kalm tot stof vergaan. 4En wat zij verborgen hielden wordt nu geopenbaard: een altaar voor Gods heilige Naam waarop Zijn Woord geschreven staat, met de geschenken van jouw vergeving daarvoor neergelegd en de Godsherinnering niet ver daarachter.

4. 1Laten we dagelijks deze heilige plaats bezoeken om er samen een tijdje te vertoeven. 2Hier delen wij onze laatste droom. 3Het is een droom waarin geen verdriet schuilt, want hij doet ons heel de heerlijkheid vermoeden die ons door God gegeven werd. 4Het gras duwt zich door de bodem heen, de bomen botten nu en er zijn vogels in hun takken komen wonen. 5De aarde wordt in nieuw perspectief herboren. 6De nacht is voorbij en we zijn samengekomen in het licht.

5. 1Van hieruit schenken we verlossing aan de wereld, want hier werd verlossing ontvangen. 2Ons jubellied is de roep tot heel de wereld dat vrijheid is weergekeerd, dat de tijd bijna teneinde is, en dat Gods Zoon slechts een ogenblik hoeft te wachten tot hij zich zijn Vader weer herinnert, dromen voorbij zijn, de eeuwigheid de wereld weggeschenen heeft, en niets dan de Hemel nu bestaat.