Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 230

Nu zoek en vind ik de vrede van God.

1. 1In vrede werd ik geschapen. 2En in vrede blijf ik. 3Het is me niet gegeven mijn Zelf te veranderen. 4Hoe genadig is God mijn Vader, dat Hij mij, toen Hij mij schiep, voor eeuwig vrede gaf. 5Nu vraag ik slechts te zijn wat ik ben. 6En kan dit me worden ontzegd als het voor eeuwig waar is?

2. 1Vader, ik zoek de vrede die U mij bij mijn schepping als de mijne hebt gegeven. 2Wat toen gegeven werd moet nu hier zijn, want mijn schepping stond los van tijd en blijft nog altijd boven elke verandering verheven. 3De vrede waarin Uw Zoon in Uw Denkgeest werd geboren, straalt daar nog onveranderd. 4Ik ben zoals U mij hebt geschapen. 5Ik hoef slechts U aan te roepen om de vrede te vinden die U gegeven hebt. 6Het is Uw Wil die haar gaf aan Uw Zoon.