Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 229

Liefde, die mij geschapen heeft, is wat ik ben.

1. 1Ik zoek mijn eigen Identiteit en vind die in deze woorden: ‘Liefde, die mij geschapen heeft, is wat ik ben.’ 2Nu hoef ik niet meer te zoeken. 3Liefde heeft gezegevierd. 4Zo kalm heeft Ze op mijn thuiskomst gewacht, dat ik me niet langer van het heilig gelaat van Christus af zal wenden. 5En wat ik zie, bevestigt de waarheid van de Identiteit die ik probeerde kwijt te raken, maar die mijn Vader veilig voor mij heeft bewaard.

2. 1Vader, ik dank U voor wat ik ben, dat U mijn Identiteit onaangetast en vrij van zonden hebt bewaard, te midden van alle zondegedachten die mijn dwaze denkgeest verzonnen heeft. 2En ik dank U dat U me daarvan hebt verlost. 3 Amen.