Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 239

De heerlijkheid van mijn Vader is de mijne.

1. 1Laat de waarheid over onszelf vandaag niet door valse bescheidenheid worden verhuld. 2Laten we daarentegen dankbaar zijn voor de gaven die onze Vader ons gegeven heeft. 3Kunnen wij in hen met wie Hij Zijn heerlijkheid deelt enig spoor van schuld en zonde zien? 4En kan het zijn dat wij niet één van hen zijn, wanneer Hij Zijn Zoon voor eeuwig en met volmaakte constantheid liefheeft, wetend dat hij is zoals Hij hem geschapen heeft?

2. 1Wij danken U, Vader, voor het licht dat eeuwig in ons schijnt. 2En we eren het, omdat U het met ons deelt. 3Wij zijn één, verenigd in dit licht en één met U, in vrede met heel de schepping en met onszelf.