Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 304

Laat mijn wereld de visie van Christus niet vertroebelen.

1. 1Ik kan mijn heilige blik vertroebelen, als ik er mijn wereld aan opdring. 2Ik kan ook de heilige beelden die Christus ziet niet aanschouwen, tenzij ik Zijn visie aanwend. 3Waarneming is een spiegel, en geen feit. 4Wat ik zie is de staat van mijn denkgeest die naar buiten is gespiegeld. 5Ik wil de wereld zegenen door er met de ogen van Christus naar te kijken. 6En ik zal de onbetwistbare tekenen zien dat al mijn zonden mij vergeven zijn.

2. 1U leidt me uit het duister naar het licht, uit zonde naar heiligheid. 2Laat me vergeving schenken en zo voor de wereld verlossing ontvangen. 3Het is Uw gave, Vader, die mij gegeven wordt om te schenken aan Uw heilige Zoon, zodat hij de herinnering van U en van Uw Zoon zoals U hem geschapen hebt, weer vinden kan.