Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 303

De heilige Christus is vandaag in mij geboren.

1. 1Waak met mij, engelen, waak met mij vandaag. 2Laat al Gods heilige Gedachten mij omringen, en wees stil met mij nu de hemelse Zoon geboren is. 3Laat aardse klanken bedaren en de beelden die ik gewend ben verdwijnen. 4Laat Christus verwelkomd worden waar Hij thuis is. 5En laat Hem de klanken horen die Hij begrijpt en enkel de beelden zien die Zijn Vaders Liefde tonen. 6Laat Hem hier niet langer een vreemde zijn, want vandaag is Hij in mij opnieuw geboren.

2. 1Uw Zoon is welkom, Vader. 2Hij is gekomen om mij te verlossen van het kwade zelf dat ik heb gemaakt. 3Hij is het Zelf dat U mij gegeven hebt. 4Hij is niets anders dan wat ik in waarheid werkelijk ben. 5Hij is de Zoon die U boven alles liefhebt. 6Hij is mijn Zelf zoals U mij hebt geschapen. 7Het is niet Christus die kan worden gekruisigd. 8Laat me, veilig in Uw Armen, Uw Zoon ontvangen.