Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 247

Zonder vergeving blijf ik blind.

1. 1Zonde is het symbool van aanval. 2Zie ergens zonde, en ik zal lijden. 3Want vergeving is het enige middel waardoor de visie van Christus tot me komt. 4Laat ik als de eenvoudige waarheid aanvaarden wat Zijn blik me toont en ik ben totaal genezen. 5Kom, broeder, laat me jou bezien. 6Jouw beminnelijkheid weerspiegelt die van mij. 7Jouw zondeloosheid is de mijne. 8Jij bent vergeven en ik met jou.

2. 1Zo wil ik vandaag iedereen bezien. 2Mijn broeders zijn Uw Zonen. 3Uw Vaderschap heeft hen geschapen en hen allen aan mij gegeven als deel van U, en ook van mijn eigen Zelf. 4Vandaag eer ik U in hen en hoop zo deze dag mijn Zelf te herkennen.