Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

3.

Wat is de wereld?

1. 1De wereld is onjuiste waarneming. 2Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. 3Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. 4Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. 5Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.

2. 1De wereld werd gemaakt als een aanval op God. 2Ze symboliseert angst. 3En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? 4De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. 5Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. 6Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. 7Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.

3. 1In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. 2En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. 3Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. 4Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. 5Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.

4. 1Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. 2Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. 3Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. 4Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. 5En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.

5. 1Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. 2Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. 3En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. 4Wij moeten de wereld verlossen. 5Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.