Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 241

Dit heilig ogenblik is het moment van verlossing.

1. 1Wat een vreugde is er vandaag! 2Het is een tijd van bijzondere viering. 3Want deze dag reikt aan de verduisterde wereld het moment van haar vastgestelde bevrijding aan. 4De dag is gekomen waarop verdriet voorbijgaat en pijn verdwenen is. 5De heerlijkheid van de verlossing breekt vandaag over een bevrijde wereld aan. 6Dit is de tijd van hoop voor talloze miljoenen. 7Ze zullen nu verenigd worden, nu jij hen allen vergeeft. 8Want ik zal vandaag door jou vergeven zijn.

2. 1We hebben elkaar nu vergeven en zo komen we ten langen leste weer tot U. 2Vader, Uw Zoon, die nooit is weggegaan, keert terug naar de Hemel en naar zijn thuis. 3Wat zijn we blij nu we onze innerlijke gezondheid herkregen hebben en dat we ons herinneren dat wij allen één zijn.