Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 119

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(107) De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren.

2Ik vergis me wanneer ik denk dat ik op enige manier gekwetst kan worden. 3Ik ben Gods Zoon, wiens Zelf veilig rust in de Denkgeest van God.

2. 1(108) Geven en ontvangen zijn in waarheid één.

2Ik zal vandaag alles vergeven, opdat ik mag leren om de waarheid in mezelf te aanvaarden, en ik mijn zondeloosheid ga zien.

3. 1Op het hele uur:
2De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren.

3Op het halve uur:
4Geven en ontvangen zijn in waarheid één.