Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 118

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(105) Gods vrede en vreugde behoren mij toe.

2Vandaag zal ik Gods vrede en vreugde aanvaarden, in blije ruil voor alle substituten die ik heb gemaakt voor vrede en geluk.

2. 1(106) Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.

2Laat mijn eigen zwakke stem stil zijn, en laat mij de machtige Stem voor de Waarheid Zelf horen, die me verzekert dat ik Gods volmaakte Zoon ben.

3. 1Op het hele uur:
2Gods vrede en vreugde behoren mij toe.

3Op het halve uur:
4Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.