Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 120

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(109) Ik rust in God.

2Ik rust in God vandaag, en laat Hem in en door mij werken, terwijl ik in Hem rust, in stilte en volmaakte zekerheid.

2. 1(110) Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

2Ik ben Gods Zoon. 3Vandaag leg ik alle ziekelijke illusies over mezelf opzij, en laat ik mijn Vader mij vertellen Wie ik werkelijk ben.

3. 1Op het hele uur:
2Ik rust in God.

3Op het halve uur:
4Ik ben zoals God mij geschapen heeft.