Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 115

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(99) Verlossing is mijn enige functie hier.

2Mijn functie hier is de wereld alle vergissingen te vergeven die ik heb begaan. 3Want zo word ik mét heel de wereld daarvan bevrijd.

2. 1(100) Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan.

2Ik ben essentieel voor Gods plan ter verlossing van de wereld. 3Want Hij gaf mij Zijn plan opdat ik de wereld zou verlossen.

3. 1Op het hele uur:
2Verlossing is mijn enige functie hier.

3Op het halve uur:
4Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan.