Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 114

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(97) Ik ben geest.

2Ik ben de Zoon van God. 3Geen lichaam kan mijn geest bevatten, noch mij een beperking opleggen die God niet geschapen heeft.

2. 1(98) Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.

2Wat kan mijn functie anders zijn dan het Woord van God aanvaarden, die mij geschapen heeft zoals ik ben en eeuwig zijn zal?

3. 1Op het hele uur:
2Ik ben geest.

3Op het halve uur:
4Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.