Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 113

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(95) Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper.

2Sereenheid en volmaakte vrede zijn mijn deel, omdat ik één Zelf ben, volkomen heel, één met heel de schepping en met God.

2. 1(96) Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf.

2Vanuit mijn ene Zelf, wiens kennis nog altijd in mijn denkgeest verblijft, zie ik Gods volmaakte plan voor mijn verlossing volmaakt vervuld.

3. 1Op het hele uur:
2Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper.

3Op het halve uur:
4Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf.