Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 116

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(101) Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.

2Gods Wil is volmaakt geluk voor mij. 3Ik kan alleen maar lijden door het geloof dat er een andere wil is, los van de Zijne.

2. 1(102) Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben.

2Ik deel mijn Vaders Wil voor mij, Zijn Zoon. 3Wat Hij mij heeft gegeven, is al wat ik wens. 4Wat Hij mij heeft gegeven, is al wat er is.

3. 1Op het hele uur:
2Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.

3Op het halve uur:
4Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben.