Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 9

Ik zie niets zoals het nu is.

1. 1Dit idee volgt zonneklaar uit de twee voorgaande. 2Maar terwijl je dit misschien verstandelijk kunt aanvaarden, is het onwaarschijnlijk dat het nu al iets voor jou betekent. 3Begrip is op dit ogenblik echter niet noodzakelijk. 4In feite is de erkenning dat je iets niet begrijpt een eerste vereiste voor het ongedaan maken van je onware ideeën. 5In deze oefeningen gaat het om beoefening, niet om begrip. 6Je hoeft niet te oefenen wat je al begrijpt. 7Het zou inderdaad onlogisch zijn aan te sturen op begrip en tevens aan te nemen dat je het al bezit.

2. 1Het is voor de ongetrainde denkgeest moeilijk te geloven dat wat hij zich als beeld lijkt te vormen, er niet is. 2Dit idee kan bepaald verontrustend zijn en op hevige weerstand stuiten, in velerlei vorm. 3Maar dat belet de toepassing ervan niet. 4Meer wordt er voor deze en alle andere oefeningen ook niet gevraagd. 5Elke kleine stap zal een beetje van de duisternis opruimen, en tenslotte zal begrip ieder hoekje van de denkgeest komen verlichten, die gezuiverd is van de rommel die hem verduistert.

3. 1Deze oefeningen, waarvoor drie of vier oefenperioden voldoende zijn, houden in dat je om je heen kijkt en het idee van vandaag toepast op alles wat je ziet, waarbij je de noodzaak dat het willekeurig moet worden toegepast, en de onmisbare regel dat niets wordt uitgesloten, in gedachten houdt. 2Bijvoorbeeld:

3Ik zie deze schrijfmachine niet zoals die nu is.
4Ik zie deze telefoon niet zoals die nu is.
5Ik zie deze arm niet zoals die nu is.

4. 1Begin met de dingen die het dichtst bij je zijn, en breid dan je blikveld uit:

2Ik zie die kapstok niet zoals die nu is.
3Ik zie die deur niet zoals die nu is.
4Ik zie dat gezicht niet zoals dat nu is.

5. 1Nogmaals wordt benadrukt dat, terwijl alles insluiten niet moet worden nagestreefd, uitdrukkelijk iets uitsluiten dient te worden vermeden. 2Zorg ervoor dat je eerlijk bent met jezelf in het maken van dit onderscheid. 3Je kunt in de verleiding komen het te verdoezelen.