Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 10

Mijn gedachten betekenen niets.

1. 1Dit idee geldt voor alle gedachten waarvan je je bewust bent, of in de oefenperioden bewust wordt. 2De reden dat dit idee voor allemaal opgaat, is dat ze niet jouw werkelijke gedachten zijn. 3We hebben dit onderscheid al eerder gemaakt en zullen dat nog vaker doen. 4Je hebt vooralsnog geen vergelijkingsbasis. 5Wanneer je die hebt, zul je er niet aan twijfelen dat wat jij eens voor je gedachten hield, niets te betekenen had.

2. 1Dit is de tweede keer dat we een dergelijk idee hanteren. 2De vorm is alleen een beetje anders. 3Ditmaal wordt het idee ingeluid met ‘Mijn gedachten’ in plaats van ‘Deze gedachten’, en wordt er niet een uitgesproken verband gelegd met de dingen om je heen. 4De nadruk ligt nu op het gebrek aan werkelijkheid van wat jij denkt dat je denkt.

3. 1Dit aspect van het correctieproces begon met het idee dat de gedachten waarvan je je bewust bent zonder betekenis zijn, buiten je in plaats van in je; en daarna werd beklemtoond dat hun status er eerder een van het verleden dan van het heden is. 2Nu leggen we er de nadruk op dat de aanwezigheid van deze ‘gedachten’ betekent dat je niet denkt. 3Dit is alleen een andere manier om onze eerdere uitspraak te herhalen dat je denkgeest in werkelijkheid blanco is. 4Dit erkennen is het erkennen van het niets, wanneer je denkt dat je het ziet. 5Als zodanig is het de voorwaarde voor visie.

4. 1Sluit je ogen ten behoeve van deze oefeningen, en leid ze in door het idee van vandaag vrij langzaam te herhalen voor jezelf. 2Voeg er dan aan toe:

3Dit idee zal helpen mij te bevrijden van alles wat ik nu geloof.

4De oefeningen bestaan, zoals hiervoor, uit het onderzoeken van je denkgeest op alle gedachten die voorhanden zijn, zonder selectie of oordeel. 5Probeer elk soort indeling te vermijden. 6In feite zou je, als jou dat helpt, je kunnen voorstellen dat je een zonderling samengestelde optocht voorbij ziet trekken, die voor jou persoonlijk weinig of geen betekenis heeft. 7Zeg bij elke gedachte die door je denkgeest heen gaat:

8Mijn gedachte over _____ betekent niets.
9Mijn gedachte over _____ betekent niets.

5. 1De gedachte van vandaag kan onmiskenbaar dienstdoen bij elke gedachte die jou op enig moment stoort. 2Tevens worden vijf oefenperioden aanbevolen, waarmee telkens een gedachtenonderzoek van niet meer dan rond een minuut is gemoeid. 3Het valt niet aan te raden deze tijdsspanne te verlengen, en ze moet tot een halve minuut of minder worden teruggebracht als je onbehagen voelt. 4Maar denk eraan het idee langzaam te herhalen alvorens het specifiek toe te passen, en er ook aan toe te voegen:

5Dit idee zal helpen mij te bevrijden van alles wat ik nu geloof.