Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 83

Laten we vandaag deze ideeën herhalen:

1. 1(65) Mijn enige functie is die welke God mij gaf.

2Ik heb geen andere functie dan die welke God mij gaf. 3Dit inzicht bevrijdt me van alle conflict, omdat het betekent dat ik geen tegenstrijdige doelen hebben kan. 4Met maar één enkel doel ben ik er altijd zeker van wat mij te doen staat, wat ik zeggen en denken moet. 5Alle twijfel zal ongetwijfeld verdwijnen als ik erken dat mijn enige functie die is welke God mij gaf.

2. 1Concretere toepassingen van dit idee kunnen de volgende vorm krijgen:

2Mijn waarneming hiervan verandert mijn functie niet.
3Dit geeft me geen andere functie dan die welke God mij gaf.
4Laat ik dit niet gebruiken ter rechtvaardiging van een functie die God mij niet gegeven heeft.

3. 1(66) Mijn geluk en mijn functie zijn één.

2Alle dingen die van God komen, zijn één. 3Ze komen uit Eenheid voort en moeten als één worden ontvangen. 4Mijn functie vervullen is mijn geluk, want beide ontspringen aan dezelfde Bron. 5En wil ik geluk vinden, dan moet ik leren inzien wat mij gelukkig maakt.

4. 1Enkele nuttige, specifieke toepassingsvormen van dit idee zijn:

2Dit kan mijn geluk niet scheiden van mijn functie.
3De eenheid van mijn geluk en functie blijft hierdoor volledig onaangetast.
4Niets, ook dit niet, kan de illusie rechtvaardigen dat er geluk los van mijn functie bestaat.