Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 82

We zullen vandaag deze ideeën herhalen:

1. 1(63) Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving.

2Mijn vergeving is het middel waardoor het licht van de wereld uitdrukking vindt via mij. 3Mijn vergeving is het middel waardoor ik me bewust wordt van het licht van de wereld in mij. 4Mijn vergeving is het middel waardoor de wereld wordt genezen, tegelijk met mij. 5Laat me dan de wereld vergeven opdat ze mag worden genezen, samen met mij.

2. 1Suggesties voor concrete toepassingsvormen van dit idee zijn:

2Laat vrede zich van mijn denkgeest uitbreiden naar die van jou, [naam].
3Ik deel het licht van de wereld met jou, [naam].
4Dankzij mijn vergeving kan ik dit zien zoals het is.

3. 1(64) Laat me mijn functie niet vergeten.

2Ik wil mijn functie niet vergeten, want ik wil me mijn Zelf herinneren. 3Ik kan mijn functie niet vervullen als ik die vergeet. 4En tenzij ik mijn functie vervul, zal ik niet de vreugde ervaren die God mij heeft toebedacht.

4. 1Geschikte specifieke vormen van dit idee zijn onder andere:

2Laat ik dit niet gebruiken om mijn functie voor mezelf te verbergen.
3Ik wil dit aangrijpen als een kans om mijn functie te vervullen.
4Dit bedreigt misschien mijn ego, maar kan op geen enkele wijze mijn functie veranderen.