Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 81

Onze ideeën voor de herhaling vandaag zijn de volgende:

1. 1(61) Ik ben het licht van de wereld.

2Hoe heilig ben ik, die de functie werd gegeven de wereld te verlichten! 3Laat ik stil zijn in het aangezicht van mijn heiligheid. 4Laten al mijn conflicten verdwijnen in haar kalme licht. 5Laat ik mij in haar vrede herinneren Wie ik ben.

2. 1Mochten zich bijzondere moeilijkheden lijken voor te doen, dan zouden enkele concrete toepassingsvormen van dit idee kunnen zijn:

2Laat ik het licht van de wereld in mij niet verduisteren.
3Laat het licht van de wereld door deze verschijningsvorm heen schijnen.
4Deze schaduw zal verdwijnen in het aanschijn van het licht.

3. 1(62) Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.

2Door mijn functie te aanvaarden zal ik het licht in mij zien. 3En in dit licht zal me mijn functie helder en volkomen ondubbelzinnig voor ogen staan. 4Mijn aanvaarding is er niet van afhankelijk of ik inzie wat mijn functie is, want wat vergeving is begrijp ik nog niet. 5Toch vertrouw ik erop dat ik haar, in het licht, zien zal zoals ze is.

4. 1Specifieke vormen voor het hanteren van dit idee kunnen behelzen:

2Laat dit mij helpen om te leren wat vergeving betekent.
3Laat me mijn functie niet scheiden van mijn wil.
4Ik zal dit niet benutten voor een wezensvreemd doel.