Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 84

Dit zijn de ideeën voor de herhaling van vandaag:

1. 1(67) Liefde schiep mij als zichzelf.

2Ik ben het evenbeeld van mijn Schepper. 3Ik kan niet lijden, ik kan geen verlies ondervinden en ik kan niet sterven. 4Ik ben geen lichaam. 5Ik wil vandaag mijn werkelijkheid onderkennen. 6Ik zal geen afgoden aanbidden, noch mijn eigen zelfbeeld verheffen en het in de plaats stellen van mijn Zelf. 7Ik ben het evenbeeld van mijn Schepper. 8Liefde schiep mij als zichzelf.

2. 1Misschien vind je deze concrete vormen behulpzaam bij het toepassen van het idee:

2Laat ik hierin geen illusie van mijzelf zien.
3Laat ik me mijn Schepper herinneren, wanneer ik hiernaar kijk.
4Mijn Schepper heeft dit niet geschapen zoals ik het zie.

3. 1(68) Liefde koestert geen grieven.

2Grieven zijn aan liefde volkomen vreemd. 3Grieven vallen liefde aan en houden haar licht verborgen. 4Als ik grieven heb, val ik liefde aan en daarom ook mijn Zelf. 5Zo wordt mijn Zelf mij wezensvreemd. 6Ik ben vastbesloten mijn Zelf vandaag niet aan te vallen, zodat ik me kan herinneren Wie ik ben.

4. 1De volgende specifieke toepassingsvormen van dit idee kunnen van nut zijn:

2Dit vormt geen rechtvaardiging voor het verloochenen van mijn Zelf.
3Ik zal dit niet gebruiken als een aanval op liefde.
4Laat dit mij er niet toe verleiden mezelf aan te vallen.