Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 75

Het licht is gekomen.

1. 1Het licht is gekomen. 2Jij bent genezen en jij kunt genezen. 3Het licht is gekomen. 4Jij bent verlost en je kunt verlossen. 5Jij bent in vrede en je brengt vrede mee waar je ook gaat. 6Duisternis, onrust en dood zijn verdwenen. 7Het licht is gekomen.

2. 1Vandaag vieren we de goede afloop van jouw lange onheilsdroom. 2Er zijn nu geen sombere dromen meer. 3Het licht is gekomen. 4Vandaag breekt de tijd van het licht aan voor jou en iedereen. 5Het is een nieuw tijdperk, waarin een nieuwe wereld wordt geboren. 6Het oude is heengegaan zonder er een spoor op achter te laten. 7Vandaag zien we een andere wereld, want het licht is gekomen.

3. 1Onze oefeningen voor vandaag zullen blije oefeningen zijn, waarin we dankzeggen voor het voorbijgaan van het oude en het aanbreken van het nieuwe. 2Geen schaduw uit het verleden blijft er over om ons zicht te vertroebelen en de wereld te verbergen die vergeving ons biedt. 3Vandaag zullen we de nieuwe wereld aanvaarden als dat wat we willen zien. 4Ons zal gegeven worden waarnaar we verlangen. 5We willen het licht zien: het licht is gekomen.

4. 1Onze langere oefenperioden zullen we wijden aan het bekijken van de wereld die onze vergeving ons toont. 2Dit is wat we willen zien, en dit alleen. 3Onze eenduidige doelstelling maakt ons doel onontkoombaar. 4Vandaag rijst de werkelijke wereld in vreugde voor ons op, om eindelijk te worden gezien. 5We hebben zicht gekregen, nu het licht gekomen is.

5. 1We hebben vandaag geen oog voor de schaduw die het ego op de wereld werpt. 2We zien het licht en daarin zien we hoe de weerschijn van de Hemel over de wereld ligt. 3Begin de langere oefenperioden door jezelf het blijde nieuws van je bevrijding te vertellen:

4Het licht is gekomen. 5Ik heb de wereld vergeven.

6. 1Blijf vandaag niet bij het verleden stilstaan. 2Houd je denkgeest volledig open, gezuiverd van alle voorbije ideeën en verschoond van elk concept dat jij hebt gemaakt. 3Jij hebt vandaag de wereld vergeven. 4Je kunt die nu bekijken alsof je haar nooit eerder zag. 5Je weet nog niet hoe ze eruit ziet. 6Je wacht gewoon tot ze jou wordt getoond. 7Herhaal, terwijl je wacht, verscheidene keren langzaam en met alle geduld:

8Het licht is gekomen. 9Ik heb de wereld vergeven.

7. 1Besef dat jouw vergeving jou het recht op visie geeft. 2Begrijp dat de Heilige Geest nooit verzuimt de gave van het zien te schenken aan wie vergeeft. 3Geloof dat Hij je nu niet in de steek zal laten. 4Jij hebt de wereld vergeven. 5Hij zal bij je zijn terwijl jij kijkt en wacht. 6Hij zal jou tonen wat ware visie ziet. 7Het is Zijn Wil, en jij hebt je daarin met Hem verbonden. 8Wacht geduldig op Hem. 9Hij zal er zijn. 10Het licht is gekomen. 11Jij hebt de wereld vergeven.

8. 1Zeg Hem dat je weet dat je niet kunt falen omdat jij je op Hem verlaat. 2En zeg jezelf dat jij in volmaakt vertrouwen erop wacht de wereld te zien die Hij jou heeft beloofd. 3Van nu af aan zul jij anders zien. 4Vandaag is het licht gekomen. 5En je zult de wereld zien die jou sinds de tijd begon was beloofd, en waarin het eind van de tijd verzekerd is.

9. 1Ook de korte oefenperioden zullen jou met vreugde aan je bevrijding herinneren. 2Herinner jezelf er zo om het kwartier aan dat het vandaag de tijd is voor een speciale viering. 3Zeg dank voor de goedheid en de Liefde van God. 4Verheug je over het feit dat vergeving de kracht heeft jouw zicht compleet te genezen. 5Vertrouw erop dat er deze dag een nieuw begin is. 6Zonder de duisternis van het verleden op jouw ogen moet het jou vandaag wel lukken te zien. 7En wat jij ziet zal zo welkom zijn dat je deze dag graag eeuwig zou laten duren.

10. 1Zeg dan:

2Het licht is gekomen. 3Ik heb de wereld vergeven.

4Mocht je in verzoeking raken, zeg dan tegen ieder die jou in de duisternis lijkt terug te trekken:

5Het licht is gekomen. 6Ik heb jou vergeven.

11. 1We wijden deze dag aan de sereniteit waarin God wil dat jij bent. 2Bewaar die in je bewustzijn van jezelf en zie die vandaag overal, nu we het begin vieren van jouw visie en de aanblik van de werkelijke wereld, die de plaats kwam innemen van de niet-vergeven wereld die jij als werkelijk beschouwde.