Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 76

Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.

1. 1We hebben eerder opgemerkt hoeveel zinloze zaken jou verlossing toeschenen. 2Elk heeft jou gekluisterd met wetten die even zinloos zijn als die zaak zelf. 3Je bent niet aan die wetten gebonden. 4Maar om te begrijpen dat dit zo is, moet je eerst beseffen dat daarin geen verlossing ligt. 5Zolang je die zoekt in dingen die geen betekenis hebben, bind jij jezelf aan wetten die onzinnig zijn. 6Zo probeer je te bewijzen dat verlossing is waar ze niet is.

2. 1Vandaag zijn we blij dat je dit niet bewijzen kunt. 2Want kon je dat wel, dan zou je in alle eeuwigheid naar verlossing zoeken waar ze niet is, en haar nooit vinden. 3Het idee voor vandaag vertelt je nogmaals hoe eenvoudig verlossing is. 4Zoek ernaar waar ze op jou wacht, en daar zal ze worden gevonden. 5Zoek nergens anders, want ze is nergens anders.

3. 1Denk aan de vrijheid die jou gegeven wordt door het inzicht dat je niet gebonden bent aan alle vreemde en verwrongen wetten die jij hebt opgesteld om jezelf te redden. 2Jij meent werkelijk dat je verhongert als je geen pakken gekleurde papierstroken en stapels metalen schijfjes bezit. 3Jij meent werkelijk dat een klein rond bolletje of wat vloeistof die met een scherpe naald in je aderen wordt gedrukt, ziekte en dood afwendt. 4Jij meent werkelijk dat je alleen bent als er geen ander lichaam bij jou is.

4. 1Het is waanzin die deze dingen denkt. 2Jij noemt ze wetten, en plaatst ze onder verschillende namen in een lange lijst van rituelen die geen nut hebben en geen doel dienen. 3Je denkt dat je de ‘wetten’ van de geneeskunde, de economie en de gezondheid moet gehoorzamen. 4Bescherm het lichaam en je zult worden verlost.

5. 1Dit zijn geen wetten, dit is dwaasheid. 2Het lichaam wordt in gevaar gebracht door de denkgeest die zichzelf kwetst. 3Het lichaam lijdt alleen opdat de denkgeest niet zal zien dat hij slachtoffer is van zichzelf. 4Het lijden van het lichaam is een masker dat de denkgeest ophoudt om te verbergen wat werkelijk lijdt. 5Hij wil niet begrijpen dat hij zijn eigen vijand is, dat hij zichzelf aanvalt en sterven wil. 6Daarvan willen jouw ‘wetten’ het lichaam verlossen. 7Hierom denk je dat jij een lichaam bent.

6. 1Er zijn geen andere wetten dan de wetten van God. 2Dit moet keer op keer worden herhaald, tot je beseft dat dit geldt voor alles wat jij gemaakt hebt tegengesteld aan Gods Wil. 3Jouw magie heeft geen betekenis. 4Wat het moet verlossen, bestaat niet. 5Alleen wat het moet verbergen, zal jou verlossen.

7. 1De wetten van God kunnen nooit worden vervangen. 2We zullen deze dag gebruiken om ons erin te verheugen dat dit zo is. 3Het is niet langer een waarheid die wij willen verbergen. 4We beseffen daarentegen dat het een waarheid is die maakt dat we voor eeuwig vrij blijven. 5Magie zet gevangen, maar de wetten van God maken vrij. 6Het licht is gekomen omdat er geen andere wetten zijn dan de Zijne.

8. 1We zullen de langere oefenperioden vandaag beginnen met een kort overzicht van de verschillende soorten ‘wetten’ die we meenden te moeten gehoorzamen. 2Hieronder vallen bijvoorbeeld de ‘wetten’ van voeding, immunisering, medicatie en de bescherming van het lichaam op ontelbare manieren. 3Denk verder na: je gelooft in de ‘wetten’ van de vriendschap, van ‘goede’ relaties en wederdiensten. 4Misschien denk je zelfs dat er wetten zijn die bepalen wat van God is en wat van jou. 5Veel ‘godsdiensten’ zijn hierop gebaseerd. 6Ze plegen niet te verlossen, maar in naam van de Hemel te verdoemen. 7Toch zijn ze niet vreemder dan andere ‘wetten’ die volgens jou gehoorzaamd moeten worden wil jij veilig zijn.

9. 1Er zijn geen andere wetten dan die van God. 2Zet vandaag alle dwaze magische overtuigingen van je af, en houd je denkgeest in stilte bereid om de Stem te horen die de waarheid tot je spreekt. 3Je zult naar Iemand luisteren die zegt dat er onder Gods wetten van verlies geen sprake is. 4Geen betaling wordt er gedaan of ontvangen. 5Er kan niet geruild worden, er zijn geen vervangingsmiddelen, en niets neemt de plaats in van iets anders. 6Gods wetten geven steeds en nemen nooit.

10. 1Luister naar Hem die jou dit vertelt en besef hoe dwaas de ‘wetten’ zijn waarvan jij dacht dat ze de wereld, die jij dacht te zien, draaiend hielden. 2Luister dan verder. 3Hij zal je nog meer vertellen. 4Over de Liefde die je Vader voor jou heeft. 5Over de oneindige vreugde die Hij jou biedt. 6Over Zijn diep verlangen naar Zijn enige Zoon, geschapen als Zijn scheppings-kanaal; Hem ontzegd door diens geloof in de hel.

11. 1Laten we vandaag Gods kanalen voor Hem openstellen, en laat Zijn Wil zich door ons heen naar Hem toe uitbreiden. 2Zo wordt schepping eindeloos vermeerderd. 3Zijn Stem zal ons hiervan vertellen, alsook van de hemelse vreugden die door Zijn wetten voor altijd onbegrensd worden bewaard. 4We zullen het idee van vandaag herhalen totdat we geluisterd hebben en hebben begrepen dat er geen andere wetten zijn dan die van God. 5Dan zullen we tegen onszelf zeggen, als blijk van toewijding waarmee de oefenperiode eindigt:

6Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.

12. 1Wij zullen dit blijk van toewijding vandaag zo vaak mogelijk herhalen, tenminste vier tot vijf keer per uur, en tevens de hele dag door als antwoord op elke verleiding om onszelf onderworpen te voelen aan enige andere wet. 2Het is onze vrijheidsverklaring van alle gevaar en alle tirannie. 3Het is onze erkenning dat God onze Vader is en dat Zijn Zoon is verlost.