Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 74

Er is geen wil dan Die van God.

1. 1Het idee voor vandaag kan als de centrale gedachte worden beschouwd waarop al onze oefeningen zijn gericht. 2Gods Wil is de enige Wil. 3Wanneer je dit hebt ingezien, heb je ingezien dat jouw wil de Zijne is. 4De overtuiging dat er conflict mogelijk is, is verdwenen. 5Vrede is in de plaats gekomen van het vreemde idee dat jij door tegenstrijdige doelen wordt verscheurd. 6Als een uitdrukking van de Wil van God, heb jij geen ander doel dan dat van Hem.

2. 1Er schuilt diepe vrede in het idee van vandaag, en de oefeningen voor vandaag zijn erop gericht die te vinden. 2Het idee zelf is geheel en al waar. 3Daarom kan het geen aanleiding tot illusies geven. 4Zonder illusies is conflict onmogelijk. 5Laten we proberen dit vandaag in te zien, en de vrede ervaren die dit inzicht brengt.

3. 1Begin de langere oefenperioden met de volgende gedachten enkele malen langzaam te herhalen, met het vaste voornemen te begrijpen wat ze betekenen en ze in je aandacht vast te houden:

2Er is geen wil dan Die van God. 3Ik kan niet in conflict zijn.

4Besteed er dan verscheidene minuten aan om er enkele verwante gedachten aan toe te voegen, zoals:

5Ik ben in vrede.
6Niets kan mij verstoren. 7Mijn wil is die van God.
8Mijn wil en Die van God zijn één.
9God wil vrede voor Zijn Zoon.

10Zorg er in deze beginfase voor dat je alle conflictgedachten die in je denkgeest opduiken, snel aanpakt. 11Zeg meteen tegen jezelf:

12Er is geen wil dan Die van God. 13Deze conflictgedachten betekenen niets.

4. 1Als zich een bepaald conflictgebied aandient wat bijzonder moeilijk op te lossen lijkt, grijp dat dan aan om het speciale aandacht te geven. 2Denk er kort maar heel concreet over na, stel vast welke perso(o)n(en) en situatie(s) hierbij betrokken zijn, en zeg tegen jezelf:

3Er is geen wil dan Die van God. 4Ik deel die met Hem.
5Mijn conflicten over ____ kunnen niet werkelijk zijn.

5. 1Sluit je ogen, nadat je op deze manier je denkgeest gezuiverd hebt, en probeer de vrede te ervaren waarop jouw werkelijkheid je recht geeft. 2Laat je erin verzinken en voel hoe ze jou omsluit. 3Je zou in de verleiding kunnen komen deze pogingen voor een vorm van afzijdigheid aan te zien, maar het verschil laat zich gemakkelijk ontdekken. 4Als je succes hebt, zul je een intens gevoel van vreugde en een verhoogde alertheid ervaren, in plaats van een gevoel van sufheid en futloosheid.

6. 1Vreugde is het kenmerk van vrede. 2Door deze ervaring zul jij weten dat je die hebt bereikt. 3Als je voelt dat je wegglijdt in afzijdigheid, herhaal dan snel het idee voor vandaag en probeer het opnieuw. 4Doe dit zo vaak als nodig is. 5Je zult er zeker bij winnen als je weigert in afzijdigheid te vluchten, zelfs als je de vrede die je zoekt niet ervaart.

7. 1Zeg tegen jezelf in de korte oefenperioden, die je vandaag met regelmatige en van tevoren bepaalde tussenpozen moet doen:

2Er is geen wil dan Die van God. 3Vandaag zoek ik Zijn vrede.

4Probeer dan te vinden wat je zoekt. 5Het zou goed zijn om hier vandaag elk half uur een minuut of twee aan te besteden, liefst met de ogen dicht.