Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 71

Alleen Gods verlossingsplan zal werken.

1. 1Misschien is het je ontgaan dat het ego een verlossingsplan heeft opgesteld, tegengesteld aan dat van God. 2Dit is het plan waarin jij gelooft. 3Omdat het ‘t tegendeel is van dat van God, geloof jij ook dat het betekent dat je verdoemd bent wanneer je Gods plan in plaats van dat van het ego aanvaardt. 4Dit klinkt natuurlijk absurd. 5Maar nadat we bekeken hebben wat het plan van het ego precies inhoudt, zul je misschien inzien dat jij er toch in gelooft, hoe absurd het ook mag zijn.

2. 1Het verlossingsplan van het ego draait om het vasthouden aan grieven. 2Het stelt dat jij verlost bent, als iemand anders maar anders zou spreken of handelen, of als een externe omstandigheid of gebeurtenis veranderen zou. 3Zodoende zie je de bron van verlossing voortdurend buiten jezelf. 4Elke grief die je koestert is een verklaring, en een bewering waarin jij gelooft, die zegt: ‘Als dit anders was, zou ik verlost zijn.’ 5Zo wordt de voor verlossing noodzakelijke verandering van denken van alles en iedereen verlangd behalve van jouzelf.

3. 1De rol die in dit plan aan jouw eigen denkgeest wordt toebedeeld is dus eenvoudig te bepalen wat er, anders dan hijzelf, moet veranderen wil jij worden verlost. 2Volgens dit waanzinnige plan is elke vermeende bron van verlossing aanvaardbaar, mits die maar niet werkt. 3Dit garandeert dat de vruchteloze zoektocht voortduurt, want de illusie blijft gehandhaafd dat, hoewel deze hoop altijd onvervuld is gebleven, er nog steeds reden tot hoop is op andere plaatsen en in andere dingen. 4Iemand anders zal uiteindelijk beter voldoen, een andere situatie zal toch nog succes opleveren.

4. 1Zo ziet het egoplan voor jouw verlossing eruit. 2Je kunt zeker wel zien hoe het zich strikt houdt aan de grondregel van het ego: ‘Zoek, maar vind niet.’ 3Want wat kan met grotere zekerheid garanderen dat je geen verlossing zult vinden, dan al je inspanningen erop te concentreren haar te zoeken waar ze niet is?

5. 1Gods verlossingsplan werkt eenvoudig omdat je, door Zijn leiding te volgen, naar verlossing zoekt waar ze is. 2Maar als je daarin wilt slagen, zoals God jou dat belooft, moet je bereid zijn alleen dáár te zoeken. 3Anders is je doel verdeeld en probeer je twee verlossingsplannen te volgen die in elk opzicht lijnrecht tegenover elkaar staan. 4Het gevolg kan alleen maar verwarring, ellende en een diep gevoel van mislukking en wanhoop zijn.

6. 1Hoe kun je aan dit alles ontsnappen? 2Heel eenvoudig. 3Het idee voor vandaag is het antwoord. 4Alleen Gods verlossingsplan zal werken. 5Hierover kan geen werkelijk conflict bestaan, omdat er geen bestaanbaar alternatief voor Gods plan is dat jou zal verlossen. 6Zijn plan is het enige waarvan het resultaat vaststaat. 7Zijn plan is het enige dat niet anders kan dan slagen.

7. 1Laten we ons vandaag bekwamen in het herkennen van deze zekerheid. 2En laten we ons verheugen dat er een antwoord bestaat op wat een conflict lijkt waarvoor geen oplossing mogelijk is. 3Voor God is alles mogelijk. 4Op grond van Zijn plan, dat niet mislukken kan, moet verlossing wel jouw deel zijn.

8. 1Begin de twee langere oefenperioden voor vandaag door het idee van vandaag te overdenken, en je er bewust van te zijn dat het uit twee delen bestaat, die elk een gelijkwaardige bijdrage leveren aan het geheel. 2Gods plan voor jouw verlossing zal werken, en andere plannen niet. 3Laat het tweede deel je niet gedeprimeerd of boos maken; het is inherent aan het eerste. 4En in het eerste deel ligt jouw volledige bevrijding van al je eigen waanzinnige pogingen en dwaze plannen om jezelf te bevrijden. 5Ze hebben geleid tot depressie en kwaadheid; maar Gods plan zal slagen. 6Het zal tot bevrijding en vreugde leiden.

9. 1Laten we met dit in gedachten de rest van de langere oefenperioden eraan wijden God te vragen Zijn plan aan ons kenbaar te maken. 2Vraag Hem heel specifiek:

3Wat wilt U dat ik doe?
4Waarheen wilt U dat ik ga?
5Wat wilt U dat ik zeg, en tegen wie?

6Vertrouw Hem de volledige leiding over de rest van de oefenperiode toe, en laat Hem je vertellen wat er volgens Zijn plan voor jouw verlossing door jou moet worden gedaan. 7Hij zal antwoorden in evenredigheid met je bereidwilligheid Zijn Stem te horen. 8Weiger die niet te horen. 9Alleen al het feit dat jij de oefeningen doet, bewijst dat je enige bereidwilligheid tot luisteren bezit. 10Dit volstaat om aanspraak op Gods antwoord te maken.

10. 1Zeg in de korte oefenperioden dikwijls tegen jezelf dat Gods verlossingsplan, en alleen het Zijne, zal werken. 2Wees op je hoede voor elke verleiding om vandaag grieven te koesteren, en reageer hierop met deze vorm van het idee van vandaag:

3Vasthouden aan grieven is het tegendeel van Gods verlossingsplan. 4En alleen Zijn plan zal werken.

5Probeer zo’n zes of zeven keer per uur aan het idee van vandaag te denken. 6Er bestaat geen betere manier om een halve minuut of minder te besteden dan je de Bron van je verlossing te herinneren en Die te zien waar Ze is.