Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 70

Mijn verlossing komt van mij.

1. 1Elke verleiding is niets anders dan een of andere vorm van de primaire verleiding het idee van vandaag niet te geloven. 2Verlossing schijnt overal vandaan te komen, behalve van jou. 3Hetzelfde geldt voor de oorsprong van schuld. 4Jij ziet niet dat zowel schuld als verlossing zich in je eigen denkgeest bevinden en nergens anders. 5Wanneer jij inziet dat alle schuld alleen maar een uitvinding is van je denkgeest, zie je ook in dat schuld en verlossing zich op dezelfde plaats moeten bevinden. 6Door dit te begrijpen word je verlo st.

2. 1De ogenschijnlijke prijs voor het accepteren van het idee van vandaag is deze: het betekent dat niets buiten jou je kan verlossen, niets buiten jou je vrede kan geven. 2Maar het betekent ook: niets buiten jou kan je kwetsen, je vrede verstoren, of jou op enige manier van streek maken. 3Het idee van vandaag stelt jou aan het hoofd van het universum, een plaats waar jij thuishoort op grond van wat jij bent. 4Dit is geen taak die je maar ten dele kunt aanvaarden. 5En je zult nu zeker wel beginnen in te zien dat het aanvaarden daarvan verlossing betekent.

3. 1Het is je daarentegen misschien niet duidelijk waarom het besef dat schuld zich in jouw eigen denkgeest bevindt, het inzicht meebrengt dat verlossing zich daar ook bevindt. 2God zou het geneesmiddel tegen de kwaal toch niet daar geplaatst hebben waar het niet kan helpen. 3Dat is de manier waarop jouw denkgeest te werk is gegaan, maar bepaald niet de Zijne. 4Hij wil dat jij genezen wordt, dus heeft Hij de Bron van genezing daar bewaard waar de behoefte aan genezing ligt.

4. 1Jij hebt precies het tegenovergestelde geprobeerd door alle mogelijke pogingen te doen, hoe verwrongen en vreemd ook, om genezing te scheiden van de ziekte waarvoor die was bestemd, en zo de ziekte te behouden. 2Jouw doel was te verzekeren dat genezing niet zou plaatsvinden. 3Gods doel was zeker te stellen dat dit wel gebeurde.

5. 1Vandaag oefenen we ons in het inzicht dat Gods Wil en de onze hierin werkelijk hetzelfde zijn. 2God wil dat wij genezen zijn, en wij willen in werkelijkheid niet ziek zijn, omdat het ons ongelukkig maakt. 3Door het idee van vandaag te accepteren zijn we daarom werkelijk in overeenstemming met God. 4Hij wil niet dat we ziek zijn. 5Wij evenmin. 6Hij wil dat we genezen zijn. 7Wij eveneens.

6. 1We zijn klaar voor twee langere oefenperioden vandaag, die elk zo’n tien tot vijftien minuten moeten duren. 2We laten het echter nog steeds aan jou over te beslissen wanneer je ze doet. 3We zullen deze methode een aantal lessen volgen, en het zou opnieuw goed zijn van tevoren te beslissen wat een goed moment zou zijn om voor beide te reserveren, en je dan zo goed mogelijk aan je eigen beslissingen te houden.

7. 1Begin deze oefenperioden met het herhalen van het idee voor vandaag, waaraan je een uitspraak toevoegt die jouw inzicht aangeeft dat verlossing niet van iets buiten jou komt. 2Dat zou je zo kunnen formuleren:

3Mijn verlossing komt van mij. 4Ze kan nergens anders vandaan komen.

5Besteed er dan een paar minuten aan om met gesloten ogen enkele van de plaatsen buiten jezelf de revue te laten passeren waar je in het verleden naar verlossing hebt gezocht: bij andere mensen, in bezittingen, in verschillende situaties en gebeurtenissen, en in zelfbeelden die je geprobeerd hebt waar te maken. 6Erken dat het daar niet gevonden kan worden en zeg tegen jezelf:

7Mijn verlossing kan van geen van deze zaken komen. 8Mijn verlossing komt van mij en van mij alleen.

8. 1Nu zullen we opnieuw proberen het licht in jou te bereiken, want daar ligt je verlossing. 2Je kunt die niet vinden in de wolken die het licht omgeven, en juist daar heb jij ernaar gezocht. 3Daar is verlossing niet. 4Ze ligt voorbij de wolken, in het licht daarachter. 5Onthoud dat je door de wolken heen zult moeten gaan voordat je het licht kunt bereiken. 6Maar onthoud ook dat je in de wolkenpatronen die jij je hebt ingebeeld, nog nooit iets gevonden hebt wat duurzaam bleek of wat je verlangde.

9. 1Aangezien alle illusies over verlossing jou hebben teleurgesteld, wil je vast en zeker niet in de wolken blijven en daar tevergeefs naar afgoden zoeken, terwijl je zo makkelijk het licht van de werkelijke verlossing zou kunnen binnengaan. 2Probeer op elke manier die jou aanspreekt voorbij de wolken te gaan. 3Als het je helpt, denk dan dat ik jouw hand vasthoud en je leid. 4En ik verzeker je dat dit geen hersenschim zal zijn.

10. 1Houd bij de korte, frequente oefenperioden vandaag voor ogen dat je verlossing van jou komt, en dat alleen je eigen gedachten jouw vooruitgang kunnen hinderen. 2Jij bent vrij van elke belemmering van buitenaf. 3Jij hebt je eigen verlossing in handen. 4Jij hebt de verlossing van de wereld in handen. 5Zeg dan:

6Mijn verlossing komt van mij. 7Niets buiten mij kan me tegenhouden. 8In mij ligt de verlossing van de wereld en mijzelf.