Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 69

Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij.

1. 1Niemand kan zien wat jouw grieven verhullen. 2Omdat je grieven het licht van de wereld in jou verbergen, staat eenieder in duisternis, en jij staat naast hem. 3Maar zodra de sluier van je grieven wordt opgelicht, word jij samen met hem bevrijd. 4Deel je verlossing nu met hem die naast jou stond toen je in de hel was. 5Hij is jouw broeder in het licht van de wereld dat jullie beiden verlost.

2. 1Laten we vandaag opnieuw een oprechte poging doen het licht in jou te bereiken. 2Laten we, voordat we hier in onze langere oefenperiode aan beginnen, er verscheidene minuten voor uittrekken om te overdenken wat we proberen te doen. 3We trachten letterlijk in contact te komen met de verlossing van de wereld. 4We proberen achter de sluier van duisternis te kijken die haar verborgen houdt. 5We proberen de sluier te laten oplichten en de tranen van Gods Zoon in het zonlicht te zien verdwijnen.

3. 1Laten we onze langere oefenperiode vandaag beginnen in het volle besef dat dit zo is, en met de ware vastbeslotenheid om datgene te bereiken wat ons dierbaarder is dan wat dan ook. 2Verlossing is al wat we nodig hebben. 3Er is hier geen ander doel, en er valt geen andere functie te vervullen. 4Verlossing leren is ons enige doel. 5Laten we de oeroude zoektocht vandaag beëindigen door het licht in ons te vinden en het hoog te houden, zodat iedereen die met ons zoekt het zien kan en zich verheugen.

4. 1Probeer nu heel rustig, met gesloten ogen, de totale inhoud los te laten van wat gewoonlijk je bewustzijn in beslag neemt. 2Stel je je denkgeest voor als een reusachtige cirkel, omringd door een laag zware, donkere wolken. 3Je kunt alleen de wolken zien, omdat jij buiten de cirkel lijkt te staan, helemaal los daarvan.

5. 1Van waar jij staat, kun je geen enkele reden zien te geloven dat er achter de wolken een schitterend licht schuilgaat. 2De wolken lijken de enige werkelijkheid. 3Het lijkt of zij alles zijn wat er valt te zien. 4Daarom probeer je niet erdoorheen en ervoorbij te gaan, wat de enige manier is waardoor jij er werkelijk van overtuigd zou raken dat ze iedere substantie missen. 5Deze poging zullen we vandaag ondernemen.

6. 1Wanneer je hebt nagedacht over het belang van wat jij voor jezelf en voor de wereld tracht te doen, probeer dan in volkomen stilte tot rust te komen, en houd alleen in gedachten hoezeer je het licht in jou vandaag wilt bereiken – nu! 2Besluit om voorbij de wolken te gaan. 3Strek in gedachten je hand uit en raak ze aan. 4Schuif ze met je hand opzij; voel ze tegen je wangen, voorhoofd en oogleden strijken terwijl je er doorheen gaat. 5Ga verder; wolken kunnen jou niet tegenhouden.

7. 1Als je deze oefeningen op de juiste manier doet, zul je een gevoel gaan krijgen alsof je opgetild en voortgedragen wordt. 2Jouw lichte inspanning en geringe vastbeslotenheid doen een beroep op de kracht van het universum om je te helpen, en God Zelf zal jou uit de duisternis opheffen naar het licht. 3Jij bent in harmonie met Zijn Wil. 4Jij kunt niet falen, omdat jouw wil de Zijne is.

8. 1Heb vandaag vertrouwen in je Vader, en wees er zeker van dat Hij jou gehoord en geantwoord heeft. 2Je zult misschien Zijn antwoord nog niet herkennen, maar je kunt er zonder meer zeker van zijn dat het jou gegeven is en dat je het alsnog ontvangen zult. 3Probeer, terwijl je een poging doet om door de wolken naar het licht te gaan, dit vertrouwen in gedachten te houden. 4Probeer te onthouden dat je eindelijk jouw wil verenigt met die van God. 5Probeer duidelijk in gedachten te houden dat wat jij met God onderneemt, wel moet slagen. 6Laat dan de kracht van God in jou en door jou heen werken, opdat Zijn Wil en de jouwe geschiede.

9. 1Herinner jezelf er in de korte oefenperioden aan – die je zo vaak mogelijk zult willen doen gezien het belang dat het idee van vandaag heeft voor jou en je geluk – dat jouw grieven het licht van de wereld voor je bewustzijn verborgen houden. 2Herinner je er ook aan dat jij niet alleen daarnaar zoekt, en dat jij echt weet waar je ernaar zoeken moet. 3Zeg daarom:

4Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij. 5Ik kan niet zien wat ik verborgen heb. 6Toch wil ik dat het me wordt onthuld, omwille van mijn verlossing en de verlossing van de wereld.

7Zeg in elk geval ook tegen jezelf:

8Als ik aan deze grief vasthoud, zal het licht van de wereld voor mij verborgen blijven,

mocht je vandaag in de verleiding komen om iemand iets kwalijk te nemen.